De Nar van de Koning

LEDEN

Volwassenen:

Nar Terpentijn - Carlos Verscheure

Koningin Wangblos - Chris Crombez

Koning Zoethout - Dominique Couvreur

Agent Schrijfmaarop - Mireille Defreyne

De minister - Martin Phillipaert

Nar Grolgrap - Myriam Windels

Nar Bladerdeeg - Willy Verkeyn

Kinderen:

De paleiswacht - Davy Vansteenkiste

De kleine leerling / narren - Koen Cloet, Frederik Delaere, Stijn Lambrecht, Brecht Ottevaere, Bram Vansteenkiste


VERHAAL

Wanneer blijkt dat aan het hof van koning Zoethout en koningin Wangblos de nar Terpentijn zijn werk niet naar behoren uitvoert, wordt hij door de koning ontslagen.

Nochtans, koningin Wanglos vindt hem een sympathieke jongen...
Agent Schrijfmaarop doet z'n best om in de gunst van de koning te staan, maar begrijpt jammer genoeg niet altijd de opdrachten die hij krijgt van Zoethout.
Er moet natuurlijk een nieuwe nar gevonden worden.
Verschillende kandidaten melden zich aan op het paleis van Wangblos en Zoethout.

Maar... een geschikte nar vinden blijkt een moeilijke opgave.